Набавка дубоких и плитких ципела

У прилогу се налази следеће:

1. Захтев за достављање понуде за набавку обуће - преузмите документ
2. Правилник о службеној одећи, односно униформи чувара у националним парковима и заштићеним подручјима  - преузмите документ
3. Техничке карактеристике обуће- преузмите документ

4. Одлука о најповољнијој понуди - ципеле за чуваре - преузмите документ