Специјални резерват природе Увац

Врсте риба
Врста птица
Биљних врста
Хектара површине

Резерват Увац

Специјални резерват природе "Увац" се налази се у југозападној Србији у оквиру Старовлашко–рашке висије.

Детаљније...

Белоглави суп

На Увцу се налази највећа гнездећа колонија белоглавог супа у Србији и једна од највећих на Балкану.

Детаљније...

Пећине Увца

Ушачки пећински систем је највећи познати пећински систем, односно највећи спелеолошки објекат у Србији.

Детаљније...

Актуелности

Састанак на тему одрживог туризма у Специјалном резервату природе "Увац"

Резерват Увац д.о.о., урављач заштићеним природним добром Специјални резерват природе "Увац", организује састанак на тему Одрживи туризам у специјалном резервату природе "Увац".

Састанак ће бити одржан у четвртак, 22.03.2018. године са почетком у 12 часова у Дому културе у Новој Вароши. Циљ састанка је информисање јавности и заинтересеованих пружаоца услуга из области туризма (нарочито превоза путника сопственим пловилима на језерима у оквору СРП) о условима и мерама ограничења које ће управљач представити кроз План управљања посетиоцима и Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби.

Осим планираног обраћања представника управљача, учешће у дискусији узеће и представници надлежних институција, министарства и Завода за заштиту природе Србије, локалних самоуправа Нова Варош и Сјеница.

На крају састанка могућност учешћа у дискусији имаће и потенцијални пружаоци услуга и туристички радници.

У нади да ћете позив прихватити,

С поштовањем,

Резерват Увац д.о.о.

Миљка Дучић, в.д. директора

Специјални резерват природе Увац

Разноликост нетакнутих станишта, присуство ендемичних, реликтних и угрожених биљних и животињских врста, од посебног су значаја за очување биодиверзитета и геодиверзитета, а самим тим развој и промоцију туристучких потенцијала резервата, али и златарског краја у целини.

Пронађите нас