Специјални резерват природе Увац

Врсте риба
Врста птица
Биљних врста
Хектара површине

Резерват Увац

Специјални резерват природе "Увац" се налази се у југозападној Србији у оквиру Старовлашко–рашке висије.

Детаљније...

Белоглави суп

На Увцу се налази највећа гнездећа колонија белоглавог супа у Србији и једна од највећих на Балкану.

Детаљније...

Пећине Увца

Ушачки пећински систем је највећи познати пећински систем, односно највећи спелеолошки објекат у Србији.

Детаљније...
Златарско језеро - мешовито јато

Научни Увац

Истраживање диверзитета птица СРП „Увац“ са посебним освртом на врсте од приоритета за заштиту према NATURA 2000 програму...Цео текст

Опстанак на Радоињском језеру

Опстанак на Радоињском језеру

Пре неколико дана, обилазећи СРП Увац, односано сва три језера са републичким инспекторима безбедности пловидбе, представници чуварске и канцеларијске службе су на Радоињском језеру присуствовали фант...Цео текст

Специјални резерват природе Увац

Разноликост нетакнутих станишта, присуство ендемичних, реликтних и угрожених биљних и животињских врста, од посебног су значаја за очување биодиверзитета и геодиверзитета, а самим тим развој и промоцију туристучких потенцијала резервата, али и златарског краја у целини.

Пронађите нас