ТСЦ ЗЛАТАР
Туристичка организација Србије
Туристичка организација регије Западна Србија
ТО Златибор
 
 
 

 

Давање у закуп катамарана на Увачком језеру

петак, 31. јул 2015

Резерват Увац д.о.о., привредно друштво које је основала Влада Републике Србије за управљање Специјалним резерватом природе ''Увац'', на основу члана 34. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2011) и чланова 6., 7., 8. и 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.  гласник РС бр. 24/2012), и Одлуке Скупштине Друштва, број 292/15, од 15.06.2015. године

О г л а ш а в а

Давање у закуп катамарана на Увачком језеру

 

Опширније...

уторак, 15. јул 2014

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

Резерват Увац д.о.о., привредно друштво које је основала Влада Републике Србије за управљање Специјалним резерватом природе ''Увац'', на основу члана 34. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2011) и Одлуке Скупштине Друштва, број 203/14, од 07.05.2014. године

О г л а ш а в а

Давање у закуп катамарана – 3 комада

 

Опширније...

 

Јавна набавка мале вредности и јавни оглас

среда, 14 мај 2014

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.01/2014, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности -   изградња волијере за потребе реинтродукције и прихватилишта за птице
ЈН бр 01/2014

Резерват Увац д.о.о., привредно друштво које је основала Влада Републике Србије за управљање Специјалним резерватом природе ''Увац'', на основу члана 34. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2011) и чланова 6., 7., 8. и 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.  гласник РС бр. 24/2012), и Одлуке Скупштине Друштва, број 203/14, од 07.05.2014. године

О г л а ш а в а

Давање у закуп Визиторског цента на Кокином Броду,
инфо-пулта на Растокама и катамарана

 

Опширније...

 
Еја ливадарка НОВО!
среда, 03 јул 2013 16:57

Домаћин из села Вапа (општина Сјеница) током обављања пољских радова нашао младунце еје ливадарке (изузетно ретке врсте),одмах по позиву ренџери резервата Увац су изашли на локацију и покупили младунце спасивши их сигурне смрти од стране врана, гаврана и сврака које су се биле окупљене око младунаца, али домаћин их је сачувао док није дошла чуварска служба. Одмах су смештени у бокс за птице и обавештен је Завод за заштиту природе Србије ( г-дин Братислав Грубач), који је обезбедо смештај за младунце у зоолошком врту Палић у Суботици, где ће остати пар месеци док не одрасту и буду способни за самосталан живот у природи. После ће бити враћени на исто место одакле су покупљени и пуштени у природу у селу Вапа у Сјеници.

Опширније...
 
Почела сезона купања
петак, 21 јун 2013 17:09

Ових дана је коначно и почела сезона купања на језерима у резервату Увац, плазе су пуне посетилаца,.....слике су направљене данас 21.06.2013, петак

Опширније...
 
Андроид апликација резервата Увац
понедељак, 17 јун 2013 19:52

Ecovirtour водич кроз еко дестинације је намењен домаћим и страним туристима, као и широј популацији која жели да проведе одмор у природи и да се боље упозна да природним и културним наслеђем Србије. Путем виртуалне еко туре кроз Специјални резерват природе Увац посетиоци могу да се информишу о флори, фауни, културним активностима, активностима у природи, локалним обичајима становништва. Ова апликација је у процесу сталног ажурирања података како би сваки туриста у резервату Увац добио праве и конкретне информације, о свему што би једном туристи било од користи.>

Опширније...
 
     
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Завод за заштиту природе Републике Србије
СО Нова Варош
СО Сјеница
ТО Сјеница
 
© 2008 Specijalni Rezervat Prirode Uvac. Sva prava zadržana. Контакт Дизајн АгенциЈА