Специјални резерват природе Увац

Врсте риба
Врста птица
Биљних врста
Хектара површине

Резерват Увац

Специјални резерват природе "Увац" се налази се у југозападној Србији у оквиру Старовлашко–рашке висије.

Детаљније...

Белоглави суп

На Увцу се налази највећа гнездећа колонија белоглавог супа у Србији и једна од највећих на Балкану.

Детаљније...

Пећине Увца

Ушачки пећински систем је највећи познати пећински систем, односно највећи спелеолошки објекат у Србији.

Детаљније...

Јавни позив

за доделу права коришћења сопственог пловила за обављање панорамског разгледање или крстарење Увачким и(или) Златарским језером у 2018. год.

На основу члана 7. Уредбе о заштити Специјалног резервата природе "Увац" ("Службени гласник РС", бр. 25/06 и 110/06) и чланова 9., 45., 46. и 47. Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Увац" ("Службени гласник РС", бр. 47/2014), Резерват Увац д.о.о. расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу права коришћења сопственог пловила за обављање панорамског разгледање или крстарење Увачким и(или) Златарским језером у 2018. год.

Предмет позива је подношење захтева за доделу права коришћења сопственог пловила за обављање панорамског разгледање или крстарење Увачким и(или) Златарским језером, односно за туристички обилазак језера пловилом.

Цео текст огласа можете преузети овде

Актуелности

Састанак на тему одрживог туризма у Специјалном резервату природе "Увац"

Резерват Увац д.о.о., урављач заштићеним природним добром Специјални резерват природе "Увац", организује састанак на тему Одрживи туризам у специјалном резервату природе "Увац".

Састанак ће бити одржан у четвртак, 22.03.2018. године са почетком у 12 часова у Дому културе у Новој Вароши. Циљ састанка је информисање јавности и заинтересеованих пружаоца услуга из области туризма (нарочито превоза путника сопственим пловилима на језерима у оквору СРП) о условима и мерама ограничења које ће управљач представити кроз План управљања посетиоцима и Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби.

Осим планираног обраћања представника управљача, учешће у дискусији узеће и представници надлежних институција, министарства и Завода за заштиту природе Србије, локалних самоуправа Нова Варош и Сјеница.

На крају састанка могућност учешћа у дискусији имаће и потенцијални пружаоци услуга и туристички радници.

У нади да ћете позив прихватити,

С поштовањем,

Резерват Увац д.о.о.

Миљка Дучић, в.д. директора

Специјални резерват природе Увац

Разноликост нетакнутих станишта, присуство ендемичних, реликтних и угрожених биљних и животињских врста, од посебног су значаја за очување биодиверзитета и геодиверзитета, а самим тим развој и промоцију туристучких потенцијала резервата, али и златарског краја у целини.

Пронађите нас