Специјални резерват природе Увац

Врсте риба
Врста птица
Биљних врста
Хектара површине

Резерват Увац

Специјални резерват природе "Увац" се налази се у југозападној Србији у оквиру Старовлашко–рашке висије.

Детаљније...

Белоглави суп

На Увцу се налази највећа гнездећа колонија белоглавог супа у Србији и једна од највећих на Балкану.

Детаљније...

Пећине Увца

Ушачки пећински систем је највећи познати пећински систем, односно највећи спелеолошки објекат у Србији.

Детаљније...
Arenaria interpres - foto Hans Hillewaert - izvor Wikipedia

Шљука камењарка на Увцу – 188. врста!

Значи, 188. врста за Увац! Приде, изузетно, изузетно ретка врста за Србију, још ређа за подручје јужно од Саве и Дунава....Цео текст

Црни корморан

О птицама Увца и околине

Стручно-документациона основа за заштиту природног добра од изузетног значаја Специјални резерват природе “Увац”, у актуелним границама од 7543 ха, урађена је 2004. године, осносно пре 16 година....Цео текст

Специјални резерват природе Увац

Разноликост нетакнутих станишта, присуство ендемичних, реликтних и угрожених биљних и животињских врста, од посебног су значаја за очување биодиверзитета и геодиверзитета, а самим тим развој и промоцију туристучких потенцијала резервата, али и златарског краја у целини.

Пронађите нас