Ценовник

Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Увац" ("Службени гласник РС", бр. 20/2019)

I Одређује се висина цене услуга организовања туристичких посета Специјалном резервату природе "Увац":

1. Услуга вожње пловилом (туристички чамац или катамаран) на Увачком језеру, полазак са Растока, општина Нова Варош, по изнајмљеном/ резервисаном пловилу:

• 2 сата (сплаварење): 7.000,00 динара
• 3 сата (сплаварење и обилазак Ледене пећине): 10.000,00 динара
• 4 сата (сплаварење, обилазак Ледене пећине и видиковца Велики врх): 13.000,00 динара
• сваки наредни сат : 3.000,00 динара

2. Услуга вожње пловилом (туристички чамац) на Увачком језеру, полазак са Крстца или Маркове равни, општина Сјеница, по изнајмљеном/ резервисаном пловилу:

• 2 сата (сплаварење): 7.000,00 динара
• 3 сата (сплаварење и обилазак Ледене пећине) : 10.000,00 динара
• 5 сати (сплаварење, обилазак Ледене пећине и видиковца Молитва, са индивидуалним повратком пешачењем са видиковца Молитва до Крстца или Маркове равни): 10.000,00 динара
• 4 сата (сплаварење, обилазак Ледене пећине и видиковаца Равни крш или Велики врх): 13.000,00 динара
• сваки наредни сат: 3.000,00 динара

3. Услуга вожње пловилом (туристички чамац или катамаран) на Увачком језеру, полазак са Растока, индивидуалне посете (одрасли):

• сплаварење и обилазак Ледене пећине, по особи: 1.000,00 динара
• сплаварење, обилазак Ледене пећине и видиковца Велики врх, по особи: 1.400,00 динара

4. Услуга вожње пловилом (туристички чамац) на Увачком језеру, полазак са Крстца или Маркове равни, индивидуалне посете (одрасли):

• сплаварење и обилазак Ледене пећине, по особи: 1.000,00 динара
• сплаварење, обилазак Ледене пећине и видиковца Молитва, са индивидуалним повратком пешачењем са видиковца Молитва до Крстца или Маркове равни, по особи: 1.000,00 динара
• сплаварење, обилазак Ледене пећине и видиковаца Равни крш или Велики врх, по особи: 1.400,00 динара

5. Услуга вожње пловилом (чамац или катамаран) на Златарском језеру, полазак са Кокиног брода (код Визиторског центра):

• 2 сата (сплаварење): 7.000,00 динара
• сваки наредни сат: 3.000,00 динара

6. Услуга вожње пловилом (чамац или катамаран) на Златарском језеру, полазак са Кокиног брода (код Визиторског центра), индивидуалне посете:

• 2 сата (сплаварење): 700,00 динара
• сваки наредни сат : 400,00 динара

7. Услуга организовања пешачких тура уз пратњу водича/чувара заштићеног подручја, било у непосредној близини Увачког, Златарског или Радоињског језера или било где на заштићеном подручју, без обзира на број посетилаца:

• 2 сата (минимално): 2.000,00 динара
• сваки наредни сат: 500,00 динара

II Индивидуални обиласци се реализују само уз учешће минимум 4 (четири) посетиоца старија од 8 година.

III Сваки пунолетни посетилац СРП "Увац" је обавезан да купи улазницу у СРП "Увац" чија цена износи 100,00 динара по особи.

IV Сваки посетилац СРП "Увац" узраста од 8 до 18 година је обавезан да купи улазницу у СРП "Увац" чија цена износи 50,00 динара по особи.

V Сваки посетилац пећинских система на Увцу (Ушачки пећински систем), старији од 8 година, обавезан је да купи улазницу у исти чија цена износи 150,00 динара по особи.

VI Услуге организовања туристичких посета Специјалном резервату природе "Увац", улазницу у исти, као ни улазницу у неки од пећинских система, не плаћају деца до 8 година старости.

VII Плаћање се врши на основу фактуре Резерват Увац д.о.о. авансном уплатом у пуном износу за одабрану услугу на рачун Резерват Увац д.о.о., или уплатом чувару заштићеног подручја или другом овлашћеном раднику који је дужан да изда признаницу на обрачунати износ.

VIII Уколико корисник услуга вожње пловилима одустане од уговорене вожње:

- минимум десет дана пре него што је вожња планирана и уговорена, истом се враћа 90 % целокупне уплате;
- минимум пет дана пре него што је вожња планирана и уговорена, истом се враћа 70 % целокупне уплате;
- минимум три дана пре него што је вожња планирана и уговорена, истом се враћа 50 % целокупне уплате;
- два дана пре него што је вожња планирана и уговорена, истом се враћа 40 % целокупне уплате;
- један дан пре него што је вожња планирана и уговорена, истом се враћа 30 % целокупне уплате.

IX Уколико услед објективних околности (неповољни временски услови: киша, град, снег, јак ветар, олуја...) није могуће организовати вожњу пловилима, кориснику услуге ће се у целости вратити авансна уплата.